Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Bolesławice
ragnar - Administrator: Numer 40
Wagony produkowane od 1945 r., Świdnica
Maniek77: Mówisz i masz
Dom nr 1, ul. Park Miejski, Świebodzice
Tony: Ano tak :)
pl. Rynek, Strzegom
maras - Administrator: Fajnie wyszło :)
Rewitalizacja Fortu Gaj, Strzegom
LukaszGrzelik: Opis miejsca na oficjalnym kanale Gminy Strzegom - - - - - - -
Kaplica grobowa, Strzegom
LukaszGrzelik: Krótki film o tym miejscu

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Jan R
moose (administrator)
panAeL
panAeL
moose (administrator)
Karol Gryfino
Wolwro
Karol Gryfino
panAeL
Karol Gryfino
Karol Gryfino
Karol Gryfino
Karol Gryfino
Popski
Popski
Popski
dariuszfaranciszek
dariuszfaranciszek
Wolwro
Wolwro
Wolwro

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Główny kolektor Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego (rok 1988)
Autor: Petroniusz°, Data dodania: 2009-09-15 21:03:58, Aktualizacja: 2013-03-13 23:30:39, Odsłon: 4560

Stanisław Gdula, Wojciech Rupnowski (aktualizacja: 17.09.2009r.)
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 5
Zdjęcie nr 6

Link do filmu z inspekcji sztolni i estakady we wrześniu 2009r. Uwaga! Film ma 130 MB, proszę o cierpliwość przy otwieraniu/ściąganiu.


„(...) Program rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Opracowany w latach 1975-78 program rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej stał się podstawą do realizacji poszczególnych inwestycji w tym zakresie. Przy rozbudowie kanalizacji utrzymany został kierunek kanalizowania według systemu rozdzielczego przy założeniu, że do kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze oraz pochodzenia przemysłowego, o składzie podatnym na wspólne biologiczne oczyszczanie ze ściekami miejskimi. W ten sposób z kanalizacji sanitarnej korzystać będzie ok. 65 istniejących zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw i instytucji położonych na terenie zlewni, odprowadzając ok. 15000 m3/d ścieków.

Poza zasięgiem kanalizacji miejskiej nadal pozostaną ścieki z kopalń i koksowni wałbrzyskich oraz kilku innych zakładów, które mają odpływy o przewadze zanieczyszczeń mineralnych lub wód chłodniczych. W rezultacie zagadnienie odprowadzania i oczyszczania ścieków miejskich z Aglomeracji Wałbrzyskiej sprowadziło się przede wszystkim do konieczności zaprojektowania i wybudowania nowego głównego kolektora umożliwiającego odbiór przez oczyszczalnię całości ścieków z rozbudowanego systemu kanalizacyjnego, a zwłaszcza kolejno realizowanych dużych osiedli: Piaskowa Góra (30 tys. M), Podzamcze (30 tys. M), Poniatów (35 tys. M) oraz Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach (ok. 20 tys. M). (...)

Koncepcja budowy kolektora głównego

Podczas projektowania głównego kolektora na trasie od starej oczyszczalni przy ul. Piotrowskiego do terenu przeznaczonego na rozbudowę oczyszczalni w Świebodzicach-Cierniach, rozpatrzono trzy zasadnicze warianty rozwiązań.
Wariant I - niemal na całej trasie kolektor miał zostać ułożony na dnie doliny Pełcznicy z odejściem poniżej Świebodzic w stronę oczyszczalni grupowej.
Wariant II - przewidywał poprowadzenie kolektora od strony Wałbrzycha doliną Pełcznicy do Szczawienka i w miejscu, gdzie rzeka zaczyna tworzyć wąski i głęboko wcięty przełom, miała zostać wybudowna pompownia przetłaczająca ścieki na wododział prawobrzeżnego wzniesienia, skąd przewodem grawitacyjnym ścieki sprowadzane byłyby do Świebodzic omijając Zamek Książ i zabudowania Państwowego Stada Ogierów. Dalsza trasa jak w wariancie pierwszym.
Wariant III - od strony Wałbrzycha do przełomu Pełcznicy doprowadzenie kolektora jak w wariancie I, w miejscu rozpoczynającego się przełomu wykonanie sztolni w kierunku Świebodzic, następnie przejście z prawego na lewy brzeg doliny z zastosowaniem estakady i dalej przeprowadzenie kolektora przez Osiedle Piastowskie w kierunku oczyszczalni.

Rozpatrując dla wariantu I uwarunkowania terenowe i potrzeby organizacji budowy okazało się, że wariant ten będzie bardzo trudny realizacyjnie i kosztowny. Zastosowanie do budowy kolektora rur o stosunkowo dużej średnicy wymagałoby uprzedniego wykonania wzdłuż rzeki na długości ok. 3,0 km drogi montażowej dla dowozu rur i pracy sprzętu. W obrębie przełomu rzeka meandruje w wąskim wąwozie skalnym, stanowiącym park krajobrazowy. Wykonanie drogi montażowej i przygotowanie pasa budowy w tych warunkach wymagałoby w wielu miejscach odspajania urwisk, profilowania poprzecznego i podłużnego dna doliny, wykonania murów oporowych i mostów, a przy tym wycinki wielu okazów cennego drzewostanu. Sam kolektor wymagałby wielokrotnego przechodzenia z jednego brzegu na drugi, zniekształcając naturalne walory krajobrazowe przełomu. Wszystkie te czynniki zaważyły na tym, że wariantu tego nie przyjęto do realizacji.

Z kolei wariant II polegający na przetłaczaniu ścieków, celem ominięcia przełomu Pełcznicy, jakkolwiek w technicznym wykonaniu łatwiejszy, to jednak byłby wyjątkowo niekorzystny eksploatacyjnie. Jednostopniowe podnoszenie ścieków na wysokość wododziału wymagałoby zastosowania specjalnych pomp o znacznych (jak dla ścieków) wysokościach tłoczenia – ok. 75 m. Początkowo zapotrzebowanie mocy wyniosłoby 1,0 MW, zaś docelowo co najmniej 2,0 MW. W porównaniu do grawitacyjnego odprowadzania ścieków koszty eksploatacji byłyby wyjątkowo wysokie, zaś niezawodność pracy wyjątkowo niska, a przy tym sama eksploatacja trudna i uciążliwa (praca pomp w warunkach uderzeń hydraulicznych).

Analiza techniczno-ekonomiczna wykazała, że najkorzystniejszy będzie wariant III, przewidujący wykonanie połączenia pomiędzy Wałbrzychem a Świebodzicami w formie sztolni kanalizacyjnej o przepływie grawitacyjnym. Tylko realizacja tego wariantu stwarzała perspektywę ochrony walorów krajobrazowych okolic zamku Książ, przy równoczesnym skróceniu trasy o około 2,0 km. (...)

Omawiana trasa kolektora podzielona została na kilka przedsięwzięć, którym nadano nazwy związane realizacyjnie z włączanymi do niego osiedlami lub też spełnianymi funkcjami. W rezultacie w skład głównego kolektora weszły kolejno następujące kolektory:

  • kolektor „Wałbrzych” od oczyszczalni grupowej w górę poprzez Świebodzice do wylotu sztolni (L=4158 m),
  • sztolnia kanalizacyjna „Książ” (L=1665 m),
  • kolektor „Podzamcze II” (L=690 m),
  • kolektor „Poniatów I” (L=3693 m).

co daje razem długość L=10206 m, (...).


Kolektor „Wałbrzych” składa się z czterech obiektów.
Obiekt I (...) (wzdłuż drogi Świebodzice – Strzegom – przyp. aut.).
Obiekt II uwzględnia przekroczenie drogi Świebodzice – Strzegom, następnie kolektor przecina ogródki działkowe i teren Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. (...)
Obiekt III zaczyna się przecięciem ul. Jeleniogórskiej w Świebodzicach, następnie kolektor przechodzi przez tereny zabudowy jednorodzinnej, projektowanej obwodnicy i zapleczami zakładów przemysłowych. (...) W górnej części tego obiektu kolektor zaprojektowano jako estakadę o długości 2x270 m, z czego 190 m przypada na zasadniczą estakadę, a pozostałe 80 m stanowią odcinki przewodów połączeniowych. (...) Estakadą tą przekroczona została dolina rzeki Pełcznicy wraz z występującą tam zabudową, układem komunikacyjnym i innymi uzbrojeniami. Najwyższe wzniesienie osi przewodów względem dna doliny wynosi ok. 10 m.
Obiekt IV stanowi przedłużenie estakady w górę w kierunku wylotu sztolni.


Sztolnia kanalizacyjna „Książ” wykonana została metodą górniczą z wbudowaniem betonowej kinety ściekowej o wymiarach wewnętrznych BxH=2,00 x 1,20 m. (...) Przy budowie sztolni zastosowano obudowę górniczą typu ŁP-7 o wymiarach gabarytowych BxH=4,20 x 3,05 m (...). Największe zagłębienie chodnika pod wierzchowiną masywu skalnego wynosi ok. 85 m.


Kolektor „Podzamcze II” stanowi przedłużenie sztolni kanalizacyjnej od strony Wałbrzycha. (...)


Kolektor „Poniatów I” - stanowi dalsze przedłużenie głównego kolektora i dla osiągnięcia lokalnej oczyszczalni przy ul. Piotrowskiego wymagana będzie realizacja pięciu obiektów o łącznej długości ok. 3,7 km. Na tej trasie nastąpi 5-krotne pokonanie Pełcznicy, 2-krotne terenów PKP, 7-krotne układów komunikacyjnych oraz wielu innych przeszkód terenowych i podziemnych. (...)Wykonawstwo kolektora

Generalnym wykonawcą kolektora jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego nr 2 we Wrocławiu, przy czym odcinek sztolni „Książ”, na podstawie projektu budowlanego Biura Projektów Górniczych w Gliwicach, wykonany został przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu, a ponadto część trasy „Poniatów I” wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego nr 1 – Wałbrzych. Inwestorem zastępczym jest Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji – Oddział w Wałbrzychu.

Realizacja kolektora prowadzona była zarówno od strony Świebodzic jak i Wałbrzycha. Nie licząc prac przygotowawczych, budowę rozpoczęto w 1980 r. od realizacji „Podzamcza II” (zakończono w 1981 r.). Z kolei w 1981 r. rozpoczęto realizację sztolni (zakończono w 1985 r.). Od strony Świebodzic w 1982 r. rozpoczęto budowę kolektora „Wałbrzych” (zakończenie całości w 1988 r.). (...)

Z uwagi przede wszystkim na różne lata budowy, wskaźniki kosztów obecnie nie są porównywalne. O ile obiekty rozliczane w pierwszych latach budowy kosztowały wskaźnikowo ok. 20 mln zł/km, budowa sztolni wyniosła ok. 60 mln zł/km, a obiekty ostatnich lat kosztowały już 80 do 100 mln zł/km, to spodziewane obecnie wskaźniki kosztów będą jeszcze wyższe.

Przy budowie kolektora wystąpiło bardzo wiele problemów wykonawczych, wywołanych różnorodnymi warunkami terenowymi i gruntowymi, zabezpieczaniem obiektów zagrożonych, ochroną środowiska, przekraczaniem układów komunikacji drogowej i PKP, krzyżowaniem się z uzbrojeniami podziemnymi, a także jakością stosowanych materiałów budowlanych. (...)

Podsumowanie

Oceniając zamierzenie budowy głównego kolektora z perspektywy czasu można uznać, że było to rozwiązanie wobec istniejących uwarunkowań optymalne, o relatywnie niskiej cenie strat ekologicznych i kosztów budowy. (...) Nowy kolektor przecinając docelowo całą aglomerację wałbrzyską przy łącznej wówczas trasie ok. 20 km i różnicy poziomów ok. 250 m, stworzy nie tylko swobodę lokalizowania budownictwa mieszkalnego i ogólnomiejskiego, ale ponadto otwiera potencjalne możliwości projektowania lokalnych zakładów odnowy wody dla potrzeb przemysłu wewnątrz aglomeracji, a także ewentualnego zakładu odnowy wody w celu nawodnień rolniczych dla odczuwającego deficyt wody Przedpola Sudeckiego poniżej Świebodzic.
Nie można jednak zapominać, że wraz z budową kolektora i porządkowaniem kanalizacji miejskiej w obrębie Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego niezbędne stało się równoległe uporządkowanie spraw związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych, odprowadzanych bezpośrednio do Pełcznicy jak również jeszcze pilniejsza stała się potrzeba rozbudowy oczyszczalni w Świebodzicach Cierniach."Źródło: Czasopismo Ochrona Środowiska nr 3-4/1988, Stanisław Gdula, Wojciech Rupnowski: Główny kolektor Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego (ss. 91-96). Tekst jest cytatem, w którym dokonałem skrótów, pomijając przede wszystkim techniczne parametry kolektora.


/ / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / / / 39 /