Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Muzeum Dawnego Kupiectwa
26
 
Wykusz kapliczny
20
 
Figura św. Jana Nepomucena (Świdnica / pl. Rynek)
17
 
Rzeżba św. Floriana
17
 
Wnętrza Ratusza
9
 
Portal
7
 
Wieża ratuszowa
48
 
Kamienne figury
12
 
 
 
 
  ID: 515712

Ratusz w Świdnicy

RathausBudowa
XIV w
 
Już w 1291 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o domu kupieckim stojącym pośrodku Rynku. W tym samym czasie książę Bolko I wydaje pozwolenie na budowę trzydziestu dwóch kramów. W 1330 r. funkcjonuje już piwnica ze składem win, oraz murowane kramy sukienników i szewców. Sześć lat później rada miejska, odbywająca posiedzenia w domu kupieckim, postanawia przenieść swą siedzibę na piętro, z czego wynika, że budynek był co najmniej dwukondygnacyjny. W drugiej połowie XIV w. rada miejska wydaje zezwolenie ...
Już w 1291 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o domu kupieckim stojącym pośrodku Rynku. W tym samym czasie książę Bolko I wydaje pozwolenie na budowę trzydziestu dwóch kramów. W 1330 r. funkcjonuje już piwnica ze składem win, oraz murowane kramy sukienników i szewców. Sześć lat później rada miejska, odbywająca posiedzenia w domu kupieckim, postanawia przenieść swą siedzibę na piętro, z czego wynika, że budynek był co najmniej dwukondygnacyjny. W drugiej połowie XIV w. rada miejska wydaje zezwolenie rzemieślnikom, mającym swe kramy przy domu kupieckim, na przekształcenie ich w domy mieszkalne pod warunkiem, że zostaną one wybudowane z trwałych materiałów. Ratusz i wieża ratuszowa były symbolem niezależności miasta. Statut cechu kramarzy z 1336 r. wspomina o wieży, jednak nie wiadomo, czy chodzi o wieżę ratuszową. Sytuacja jest o tyle niejasna, że do domu kupieckiego przyległa druga, niewielka wieża, dzisiaj zabudowana kamieniczką przy ul. Wewnętrznej 1. Część badaczy sądzi, że wieża powstała dopiero w 1377 r., z okazji całkowitego wykupienia wójtostwa przez miasto, jednak ostatnie badania fundamentów wieży udowodniły, że są one wcześniej posadowione, niż dotychczas przypuszczano. Pewne jest jednak, że w czasie wielkiego pożaru miasta w 1393 r. wieża uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Odbudowano ją dopiero w 1450 r. W 1528 r. kolejny pożar zniszczył wieżę aż do fundamentów. Odbudowano ją nieco szybciej niż poprzednio, bo po dwudziestu latach, a po dalszych siedmiu zainstalowano zegar. Trudny czas wojny trzydziestoletniej wieża przetrwała szczęśliwie, dopiero wielki pożar miasta w 1716 r. dokonał kolejnej rujnacji. Odbudowę przeprowadzono w rekordowym tempie, bo już pod koniec następnego roku stała nowa wieża, z dzwonami i zegarem. Ponowne zniszczenie przyniosła wojna siedmioletnia. W 1757 r., w czasie oblężenia miasta przez Austriaków, celny strzał armatni zwalił szczyt do wysokości zegara. W czasie przeprowadzonej 7 lat później odbudowy wzorowano się na wieży kościoła parafialnego, zmniejszając jej wymiary o połowę. W tym stanie wieża przetrwała 202 lata. 5 stycznia 1967 r. prace rozbiórkowe w otoczeniu wieży spowodowały naruszenie konstrukcji i 16 minut po godzinie 15 wieża zawaliła się. Budynek ratusza już od początku swego istnienia przechodził liczne remonty i przebudowy. Część z nich wynikała ze zniszczeń powstałych w wyniku licznych pożarów, część podyktowana była koniecznością dostosowania obiektu do pełnionej funkcji. Dzieje tzw. Izby Rajców są tego najlepszym przykładem. Izba Rajców jest jedynym pomieszczeniem ratusza, które zachowało relikty pierwotnego wystroju. Jest to gotycka sala, o planie zbliżonym do kwadratu. Przykryta jest dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Nie ma pełnej jasności na temat pierwotnej funkcji tego pomieszczenia. Dotychczas uważano, że pierwotną byłą funkcja radziecka, jednak w świetle niepublikowanych jeszcze wyników najnowszych badań należy stwierdzić, że Izba Rajców była pierwotnie kaplicą, w prezbiterium skierowanym na wschód. W trakcie kolejnych przebudów kaplica została przeniesiona najpierw do północno-zachodniego narożnika ratusza, by następnie w 1663 r. powrócić na swoje miejsce. Z okresu odbudowy ratusza po pożarze w 1716 r. pochodzi barokowy wykusz, dostawiony po północnej ściany ratusza, w którym następnie umieszczono prezbiterium. Wnętrze Izby Rajców było w całości zdobione malowidłami, niestety częściowo tylko zachowanymi. Zasadniczą część tworzą malowidła figuralne o tematyce religijnej: Sąd Ostateczny i Sąd nad jawnogrzesznicą na ścianie zachodniej oraz Ukrzyżowanie na ścianie wschodniej. Drugie malowidło na tej ścianie nie zachowało się. Malowidła wykonane na suchym tynku (nie freski - fresk jest techniką malowania na mokrym tynku) reprezentują późny gotyk, chociaż obecne są już cechy renesansowe, takie jak ożywienie postaci i skonstruowanie tła jako realistycznego krajobrazu. Trudno dokładnie określić czas powstania malowideł; najbardziej prawdopodobna wydaje się data "1537", znajdująca się niegdyś nad sceną Ukrzyżowania. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że malowidła zostały częściowo zniszczone, a następnie zatynkowane krótko po ich wykonaniu, po przejęciu władzy w mieście przez protestantów w 1561 r., ponieważ żaden z historyków niemieckich o nich nie wspomina. Malowidła uzupełnione były w partii dolnej wyobrażeniem kotary. Barwnymi malaturami zdobione są zebra sklepienia, a zworniki otoczone są rozetami o ornamentyce roślinnej. Ściana południowa również zdobiona była malowidłem, obecnie znajdującym się pod tynkiem. Przedstawiało ono cesarza Zygmunta Luksemburskiego w otoczeniu duchownych i świeckim elektorów, a wykonane zostało prawdopodobnie w połowie XVII w. Zachowana polichromia jest jedynym w kraju zabytkiem malarskim związanym z ratuszem, pochodzącym z tak wczesnego okresu. Wejście do Izby Rajców zdobi kamienny portal o typowej formie dla architektury piętnastowiecznej. Ponad nadporożem znajdowała się nieistniejąca już (być może tylko zamurowana) łacińska inskrypcja: "FELIX CIVITAS Q(uae) T(em)P(or)e PAC(is) TI(m.)ET BELLA", co znaczy "szczęśliwe miasto, które w czasie pokoju obawia się wojen". Do wejścia przylega istniejący do dzisiaj kominek, obramowany renesansowym portalem z wykutą w nadporożu datą 1597. Wejście do ratusza zdobi portal wykonany z żółtego piaskowca przez Jana Krzysztofa Hampla w 1720 r., w trakcie odbudowy ratusza po pożarze w 1716 r. Bogato rzeźbiony otwór wejściowy obramowany jest dwiema kolumnami o głowicach korynckich, podtrzymującymi balkon pierwszego piętra. Kamienna balustrada balkonu pokryta jest płaskim ornamentem i zdobiona kartuszem z czteropolowym herbem miasta. Drewniane dwuskrzydłowe drzwi zachowały oryginalną dekorację snycerską. Nadświetle przegrodzone jest ozdobną żelazną kratą. Zachodnia fasada ratusza stanowi jednolitą, najciekawszą elewację, maskującą ściany szczytowe wcześniej istniejących kramów. W koszach dachów wkomponowane są cztery posągi, mające przedstawiać władców Świdnicy: Bolka I, Bernarda, Bolka II i cesarza Karola IV. Figury te rzekomo zostały wykonane ok. 1450 r. i były ustawione na wieży ratuszowej, a przemieszczone zostały po pożarze w 1528 r. Zły stan zachowania rzeźb oraz ich niedostępność utrudniają obserwację, jednak należy wykluczyć ich XV-wieczną genezę. Posągi wykonane zostały najprawdopodobniej w trakcie odbudowy ratusza po wielkim pożarze w 1716 r.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1500
  komentarze: 2
  Świdnica. Rekonstrukcja zabudowy sródrynkowej pod koniec XV wieku ...
 • Data: 1848
  komentarze: 0
  Efektem widocznych zajść na świdnickim Rynku, było pięciu zabitych ...
 • Data: 1870-1890
  komentarze: 0
  Rynek z blokiem śródrynkowym i wieżą ratuszową na unikatowej kartce ...
 • Data: 1880-1900
  komentarze: 0
  Ratusz
 • Data: 1895-1898
  komentarze: 1
  Świdnica na pocztówce litograficznej z końca XIX w. Ratusz, widok ...
 • Data: 1900
  komentarze: 0
  Ratusz w Świdnicy w 1900 roku.
 • Data: 1900-1903
  komentarze: 0
  Świdnicki Ratusz w sympatycznej oprawie. Napis głosi, że całowanie ...
 • Data: 1900-1925
  komentarze: 0
  Świdnicki Ratusz,oraz pomnik Fryderyka Wielkiego.Lepsze od http://wroclaw.hydral.com.pl/122383,foto.html
 • Data: 1905-1915
  komentarze: 0
  Południowo- zachodni narożnik świdnickiego Ratusza.
 • Data: 1906
  komentarze: 2
  Ratusz w 1906 r.
 • Data: 1908-1910
  komentarze: 2
  Pomnik Fryderyka Wielkiego i zachodnia fasada Ratusza.
 • Data: 1909
  komentarze: 0
  Ratusz
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Południowo zachodnia fasada świdnickiego Ratusza.
 • Data: 1910
  komentarze: 0
  Rynek z Ratuszem.
 • Data: 1910-1920
  komentarze: 0
  Rynek w Świdnicy.
 • Data: 1911
  komentarze: 0
  Barokowy portal wejściowy do świdnickiego Ratusza. [Bilder aus ...
 • Data: 1911
  komentarze: 1
  Świdnicki Ratusz.
 • Data: 1913
  komentarze: 0
  Ratusz w Świdnicy.
 • Data: 1914-1916
  komentarze: 0
  Uroczystość w świdnickim Rynku, najprawdopodobniej powitanie garnizonu ...
 • Data: 1915-1920
  komentarze: 3
  Rynek w Świdnicy.
 • Data: 1915-1920
  komentarze: 0
  Południowo - zachodni narożnik świdnickiego Ratusza.
 • Data: 1917
  komentarze: 0
  Ratusz.
 • Data: 1920
  komentarze: 0
  Pomnik Fryderyka Wielkiego na tle zachodniej fasady Ratusza.
 • Data: 1920-1945
  komentarze: 0
  Rynek i ratusz w Świdnicy.
 • Data: 1921-1929
  komentarze: 0
  Zachodnia fasada świdnickiego ratusza na widokówce z obiegu 1929 ...
 • Data: 1925-1930
  komentarze: 0
  Fragment zachodniej fasady świdnickiego Ratusza. Na attyce w koszach ...
 • Data: 1925-1940
  komentarze: 0
  Widok na świdnicki blok srodrynkowy z widoczna wieżą Ratusza . ...
 • Data: 1936
  komentarze: 3
  Świdnica - teatr i ratusz na przedwojennej pocztówce znalezionej ...
 • Data: 1940-1945
  komentarze: 0
  Wejście do Ratusza.
 • Data: 1942
  komentarze: 0
  Fragment zachodniej fasady świdnickiego Ratusza , z widocznymi ...
 • Data: 1950
  komentarze: 8
  Ratusz i blok śródrynkowy. ROZWÓJ ZABUDOWY BLOKU WEWNĘTRZNEGO ...
 • Data: 1965
  komentarze: 0
  Ratusz w Świdnicy.
 • Data: 2001-05-03
  komentarze: 5
  Zachodnia fasada Ratusza.
 • Data: 2004-04-11
  komentarze: 0
  Widok na tylną ścianę ratusza od strony ulicy Wewnętrznej. Na ...
 • Data: 2004-08-04
  komentarze: 1
  Rynek. Budynek w bloku śródrynkowym, to chyba nie jest Ratusz?
 • Data: 2007-05
  komentarze: 0
  Fragment świeżo remontowanego ratusza
 • Data: 2007-05-20
  komentarze: 5
  Ratusz powoli wyłania się spod rusztowań ukazując odrestaurowaną ...
 • Data: 2007-05-20
  komentarze: 0
  Starannie odrestaurowane detale elewacji ratusza.
 • Data: 2007-12-02
  komentarze: 1
  Widok z północno-zachodniego narożnika Rynku ukazujący różnice ...
 • Data: 2007-12-08
  komentarze: 0
  Odnowiona elewacja ratusza jest w nocy oświetlana.

Ratusz w Świdnicy na innych fotografiach
 • 1900 - 1920
 • 2012
 • 1900 - 1905
 • 1960 - 1967
 • 1950 - 1955
 • 2013
 • 1900 - 1910
 • 1950 - 1955
 • 1920 - 1930
 • 1915 - 1920
 • 2013
 • 2013
 • 2013
 • 2013