Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Zajezdnia MPK Świdnica
1
 
Świdnickie Przedsiębiostwo Wodociągów i Kanalizacji, Gazownia Miejska
7
 
 
 
 
  ID: 7256419

Komunikacja miejska w Świdnicy

Świdnickie autobusy, MPK ŚwidnicaBudowa
1958
 
W styczniu 1958 roku została uruchomiona komunikacja miejska w Świdnicy. Po raz pierwszy na trasę wyjechały dwa autobusy typu Star-52. Autobusy te oznaczono numerami 1 i 2. Obsługiwały one linię na trasie ulicy Leśnej do Fabryki Wagonów. Latem 1958 r. sprowadzono trzy dalsze autobusy typu SAN-H O1. .Wówczas z trasy wyżej opisanej utworzono dwie oddzielne linie obsługiwane poprzez trzy autobusy. Pierwsza zajezdnia autobusowa zlokalizowana była przy ulicy Wrocławskiej, tam gdzie obecnie mieści się ...
W styczniu 1958 roku została uruchomiona komunikacja miejska w Świdnicy. Po raz pierwszy na trasę wyjechały dwa autobusy typu Star-52. Autobusy te oznaczono numerami 1 i 2. Obsługiwały one linię na trasie ulicy Leśnej do Fabryki Wagonów. Latem 1958 r. sprowadzono trzy dalsze autobusy typu SAN-H O1. .Wówczas z trasy wyżej opisanej utworzono dwie oddzielne linie obsługiwane poprzez trzy autobusy. Pierwsza zajezdnia autobusowa zlokalizowana była przy ulicy Wrocławskiej, tam gdzie obecnie mieści się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jesienią 1958 r. przeniesiono zajezdnię na Al. Niepodległości w miejsce obecnej siedziby Straży Pożarnej. Od początku Komunikacja Miejska podporządkowana była Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej nr 2. W roku 1959 sprowadzono dalsze pięć autobusów SAN-H 01 i uruchomiono następne dwie linie tj. linię nr-3 ze Słotwiny do Kraszowic oraz linię nr-4 z Pl. Lenina (obecnie Pl. Św. Małgorzaty) do Pszenna. W 1960 r. uruchomiono linię nr 5 od ZWAP -u z ulicy Gdyńskiej do ulicy Okrężnej oraz przeniesiono zajezdnię z ulicy Al. Niepodległości na ulicę Westerplatte miejsce obecnej siedziby bazy Pogotowia Ratunkowego. Przez pierwsze 10-lecie Komunikacja Miejska w Świdnicy systematycznie rozwijała zakres świadczonych usług - w 1968 r. tj. po 10-ciu latach działalności autobusy kursowały już na 8 liniach. Na stan 25 autobusów wysyłano do ruchu średnio 18 autobusów. W roku zamykającym pierwsze 10-lecie wykonano 950 tys. wozokm., przewożąc 4,3 mln. pasażerów.

Drugie 10-lecie Komunikacji Miejskiej w Świdnicy rozpoczęło się bardzo obiecująco, zwłaszcza na bazie doświadczeń poprzedniego okresu, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój. W 1969r. baza została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Mleczna Droga, tworząc MPGK nr 2, gdzie jeszcze w tym roku została oddana do użytku stacja paliw.Kierowca naprawiał sam autobus, zarówno na trasie, jak i w zajezdni, łącznie z wymianą kół. Już wówczas borykano się z brakiem akumulatorów, stąd duże trudności z uruchomieniem silników benzynowych – najczęściej używano do tego celu po prostu korby.Nieodłącznym rekwizytem ówczesnego kierowcy, w okresie zimy, był woreczek z solą, którą smarowano zamarzające szyby.

Lata siedemdziesiąte , zwłaszcza pierwsza połowa, to systematyczny wzrost ilości taboru autobusowego, co pozwoliło na uruchomienie nowych linii komunikacyjnych oraz poprawę warunków pracy i podróży. W okresie tym nastąpiła generalna zmiana tras komunikacyjnych. Rozbudowujące się Osiedle Młodych spowodowało zasadnicze zmiany w komunikacji z miastem. Uruchomiono wówczas nowe linie, kierując autobusy z Osiedla, (zamiast kłopotliwą ze względu na przejazd ul. Komunardów), ul. Esperantystów i Łukasińskiego. Pozwoliło to na wyraźną poprawę regularności kursowania wozów. Skończyły się tym samym długie kolejki autobusów przed często zamkniętym przejazdem kolejowym, które były utrapieniem nie tylko kierowców, ale również pasażerów. Lata siedemdziesiąte przyniosły zmiany w strukturze administracyjnej kraju, co spowodowało rozszerzenie strefy działalności komunikacji miejskiej. Autobusy wyjechały wówczas poza miasto, mając za zadanie obsługę okolicznych wsi. W 1976 r. Zakład Komunikacji Miejskiej wydzielono ze Świdnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i włączono do nowopowstałego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu, początkowo jako zakład nr 3, a od 1979 jako oddział. W tym czasie w Świdnicy pojawiły się pierwsze autobusy typu Autosan H-9-35.Na przełomie lat 1971/72 zrezygnowano z obsługi konduktorskiej, najpierw na liniach miejskich, w drugiej kolejności na liniach pozamiejskich . W 1974 r. Zakład w Świdnicy przejął komunikację miejską w Świebodzicach wraz z sześcioma autobusami i częścią pracowników. Uruchomiono wówczas linię łączącą te dwa miasta.

Na przełomie lat 1979/80 Oddział Świdnicki WPK Wałbrzych obejmowało swoim zasięgiem 35 miejscowości w tym miasta: Świdnica i Świebodzice, razem przeszło 100 tys. mieszkańców. Ogólna długość linii autobusowych wynosiła 214 km, w tym linii poza miejskich 120 km. Teren miasta Świdnicy obsługiwało 7 linii, Świebodzic 4, a pozamiejskich 7. W tym czasie stan taboru wynosił 56-autobusów. Do obsługi tras eksploatowano średnio 42 jednostki, co dawało wskaźnik wykorzystania taboru w wysokości 75%. Stale zwiększające się potrzeby miasta Świdnicy w zakresie komunikacji, związane z rozbudową istniejących i budową nowych osiedli mieszkaniowych, wymagało ekspediowania do ruchu coraz większej ilości taboru. W tym zakresie napotykano na poważne trudności związane z bazą, gdyż w stosunku do projektowanej w 1969 roku mocy przewozowej zaplecza, miała ona dwukrotnie za małą powierzchnię obsługowo-naprawczą.

Osobne zagadnienie stanowi układ komunikacji miasta. Zasadniczym jego mankamentem była sieć torów kolejowych, przecinających drogi w podstawowym ciągu komunikacyjnym miasta, z zachodu na wschód tzn. Osiedle Młodych, ul. Westerplatte. Ponieważ każdy przejazd kolejowy prowadził do rozkojarzenia opracowanego rozkładu jazdy już w 1975 roku przeprowadzono podstawowe linie komunikacyjne z Osiedla Młodych tzw. obwodnicą, a następnie ul. Łukasińskiego do Pl . Lenina.(obecnie Św. Małgorzaty). Poprawiło to znacznie regularność kursowania autobusów, ale wydłużyło czas dojazdów pasażerów do pracy i z pracy. Dla zwiększenia komfortu jazdy należało ekspediować do ruchu na podstawowych liniach tj.: 4,5,7 i 8 kilka autobusów więcej.

Zmiany w strukturze administracyjnej kraju były również przełomowym momentem w działalności i organizacji komunikacji miejskiej. Z dotychczasowych struktur wyodrębniono zakłady komunikacyjne tworząc duże jednostki specjalistyczne organizowane w dużych miastach jako MPK a w mniejszych jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne. W ten sposób w roku 1976 początkowo jako Zakład Nr 3 a od 1979 jako Oddział zostaliśmy włączeni do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu. W tej formie organizacyjnej zakład funkcjonował przez blisko 15 lat. W tym czasie „Czerwone Autobusy” – jak określało się wtedy środki transportu komunikacji miejskiej – wjechały również do miasta Jaworzyna Śl. i okolicznych wsi. W styczniu 1984 roku na świdnickich ulicach pojawiły się pierwsze autobusy przegubowe Ikarus 280, a następnie pojazdy marki Jelcz PR 110. W roku 1990 kończącym okres działalności w ramach WPK Świdnicki Oddział dysponował62 autobusami (do ruchu wysyłano 45 autobusów), które przewoziły rocznie ok. 18mln. pasażerów przejeżdżając 3 mln km. W roku 1990 nastąpił podział WPK jako przedsiębiorstwa państwowego. W jego wyniku powstały trzy samodzielne jednostki gospodarcze tj. dwa zakłady budżetowe - MZK w Wałbrzychu i MZK w Dzierżoniowie oraz Przedsiębiorstwo państwowe MPK w Świdnicy. W tym czasie obsługiwało ono obszar zamieszkały przez ok.140 tys. mieszkańców. Zorganizowanych było 25 linii komunikacyjnych o długości 272 km. 17 listopada 1991roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło nową linię nr 15 do Łażany przez Żarów.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym zobowiązała gminy do przejęcia transportu zbiorowego jako zadania własnego. Mimo takiego zapisu komunikacja miejska w Świdnicy działająca na terenie pięciu gmin pozostawała w niezmienionej formie przedsiębiorstwa państwowego, aż do końca 1994 roku. Założycielami Związku były: Gmina Miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Żarów i Gmina Marcinowice. W 1995r. w wyniku decyzji Rad Gmin obsługiwanych przez dotychczasowe państwowe przedsiębiorstwo p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne powstał Komunikacyjny Związek Komunalny w Świdnicy. Rozpoczęcie działalności wraz z uzyskaniem osobowości prawnej Związku nastąpiło 12 czerwca 1995r. z chwilą opublikowania statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego
Przekazanie mienia przedsiębiorstwa państwowego na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego nastąpiło protokołem przekazania w dniu 16 października 1995r. oraz Decyzją Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 21.03.1996r. Związek powołał jednostkę budżetową p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy, która realizowała statutowe zadania KZK w zakresie transportu zbiorowego oraz zarządza mieniem Związku. Z dniem 31 grudnia 1996r. ze Związku wystąpiła Gmina Jaworzyna Śląska. 1 stycznia 2002 w skład KZK weszła Gmina Świebodzice (Miasto), następnie wystąpiła 31 grudnia 2003r. Celem Związku było wspólne zaspokojenie potrzeb gmin w zakresie międzygminnego, krajowego transportu zbiorowego. Gminy zlikwidowały jednostkę budżetową pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy” oraz utworzyły w dniu 24 marca 2004 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1960
  komentarze: 0
  Przystanek autobusowy w widoku z parkingu Powiatowego Oddziału ...
 • Data: 1960-1965
  komentarze: 0
  Fragment ulicy Kraszowickiej, podmytej podczas powodzi przez rzekę ...
 • Data: 1960-1969
  komentarze: 0
  Nieistniejąca obecnie baza świdnickiego MPK z autobusami SAN-H ...
 • Data: 1964
  komentarze: 0
  Autobusy komunikacji miejskiej przed bramą główną Świdnickiej ...
 • Data: 1965-05-01
  komentarze: 0
  Końcowe budynki ulicy Kazimierza Pułaskiego w widoku z narożnika ...
 • Data: 1970
  komentarze: 0
  Zajezdnia ówczesnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr ...
 • Data: 1990-2000
  komentarze: 0
  Przystanek autobusowy na placu Grunwaldzkim z autobusem marki ...
 • Data: 2013-12
  komentarze: 0
  Zarastający plac manewrowy dawnej bazy MPK, a wcześniej Miejskiej ...
 • Data: 2018-05-06
  komentarze: 1
  Od 1 maja br. autobusy MPK Świdnica wydłużyły w dni wolne od pracy ...
 • Data: 2018-05-06
  komentarze: 0
  Od 1 maja br. autobusy MPK Świdnica wydłużyły w dni wolne od pracy ...