MENU
Oblężenie Świnicy przez wojska pruskie w 1758 r. - zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (obraz pochodzi z "Encyklopedii świdnickiej". "Gdy Śląsk stał się teatrem działań wojny siedmioletniej, również i Świdnica ze względu na powstałą tu twierdzę, znalazła się w jej zasięgu. Podczas czterokrotnych oblężeń miasta ucierpiał również kościół pokoju. Jego położenie pomiędzy dwoma pasami fortyfikacji narażało tę świątynię na wielokrotny ostrzał artyleryjski. W roku 1758 austriacki komendant miasta feldmarszałek von Thierheim był bliski podjęcia decyzji zburzenia kościoła. Na szczęście jego pomysły nie zostały nigdy zrealizowane. Zniszczono jedynie zabudowania parafialne stojące po północnej stronie świątyni, gdzie dziś rozciąga się cmentarz. Po zakończeniu wojny kościół i otaczający go teren przedstawiał straszliwy widok. W świątyni zniszczono większość okien, zawaliła się zakrystia, uszkodzone zostały: dach, ściany, a nawet filary nośne, tak iż cudem budowla ta nie zawaliła się. Ucierpiały poważnie inne budynki stojące na placu Pokoju. Do dziś świadectwem tych czasów są oryginalne kule armatnie wmontowane w belki konstrukcji kościoła." (Sobiesław Nowotny). Żeliwna kula znaleziona podczas nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych na plebanii to niejedyna pamiątka na placu Pokoju po oblężeniu Świdnicy. Wojska pruskie oblegały miasto podczas wojny siedmioletniej, w 1758 roku – właśnie ta data widnieje na malowidle na balustradzie empory, które przedstawia czarną rozognioną kulę.

Dodał: sawa° - Data: 2019-12-08 09:13:26 - Odsłon: 1025
Rok 1758


UWAGA!! Z uwagi na rozległość założenia Kościoła Pokoju w Świdnicy dodając zdjęcia należy trzymać się następujących zasad:

1. Zdjęcia dopisujemy do poszczególnych podobiektów

2. Zdjęcia panoramiczne, na których budynek kościoła nie jest głównym tematem, jak również stare litografie dopisujemy do obiektu głównego

3. Dla zdjęć, gdzie głównym motywem jest bryła kościoła należy wybrać obiekt dla odpowiedniej fasady (kierunki świata)

4. Dla zdjęć wnętrz kościoła i detali architektonicznych są również odrębne obiekty.


Kościół Pokoju w Świdnicy - na mocy Pokoju Westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią, cesarz Ferdynand III. został zobowiązany przez Szwedów do wyrażenia zgody na budowę przez ewangelików w księstwach dziedzicznych w Jaworze, Głogowie i Świdnicy po jednym tzw. "Kościele Pokoju". Habsburgowie nie uznawali w ten sposób równorzędności wiary protestantów i katolików, lecz traktowali zezwolenie na budowę jako bardziej lub mniej wymuszony akt tolerancji. Powołano do życia cesarskie komisje, które konfiskowały kościoły na Śląsku. W latach 1653/54, w samych tylko dziedzicznych księstwach, w Świdnicy i w Jaworze odebrano parafiom ewangelickim ponad 250 kościołów! Po rozmaitych petycjach skierowanych na dwór wiedeński, przy wskazaniu planowanego placu budowy, 13 sierpnia 1652 r. cesarz udzielił swojej zgody, a już 10 dni później wyznaczono teren i przekazano go przewodniczącemu ewangelickiego Urzędu Rent z Otterau. Plac miał kształt kwadratu (200 x 200 kroków), sam kościół miał mieć 100 kroków długości i 50 kroków szerokości. Miał on być poświęcony Świętej Trójcy. Zgodnie z zarządzeniem cesarskim kościół mógł być wybudowany jedynie poza murami miasta, bez wieży i dzwonów. Jako materiałów budowlanych można było użyć jedynie drewna, piasku, gliny i słomy. Szczególnym utrudnieniem dla gminy miało być zarządzenie, że okres budowy nie może przekroczyć jednego roku. Jako pierwszy z trzech kościołów wybudowano Kościół Pokoju w Głogowie, który wyświęcono na Boże Narodzenie w roku 1652. Kamień węgielny pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze położono w kwietniu 1654 roku, a już 30 września 1655 roku można było wyświęcić prostokątną salę kościelną. Przy budowie Kościoła Pokoju w Świdnicy można było skorzystać z doświadczeń zdobytych przy budowie kościołów w Głogowie i Jaworze. Świdniccy protestanci zlecili w roku 1656 wrocławskiemu mistrzowi budowlanemu Albrechtowi von Saebisch i miejscowemu cieśli Andreasowi Kaemperowi budowę Kościoła Pokoju w Świdnicy. Kamień węgielny położono 23 sierpnia tego samego roku. 24.06.1657 r. można było w Kościele Pokoju w Świdnicy odprawić pierwsze nabożeństwo. Kościół w Świdnicy jest bazyliką wzniesioną na planie krzyża. Trójnawowy korpus główny krzyżuje się w centrum kościoła z również trójnawowym transeptem. Do zasadniczej bryły kościoła dobudowano początkowo od wschodu jedynie zakrystię. W późniejszych latach dodano od zachodu Halę Zmarłych, następnie od południa Halę Ślubów, a od północy tzw. Halę Polową. Konstrukcja nośna trzonu budowli składa się z drewnianych słupów o wymiarach od 30 x 50 do 40 x 50 cm. Nawa główna ma ok. 44 m długości i 20 m szerokości. Nawa poprzeczna - ok. 30 m długości i 20 m szerokości. Wysokość nawy głównej ok. 15 m. Kościół jest klasyczną konstrukcją szkieletową. Na powierzchni 1090 m2 mieściło się w kościele 7500 ludzi, w tym 3000 miejsc siedzących. Z okazji dwusetnego jubileuszu powstania kościoła przeprowadzono w 1852 r. rozległe prace renowacyjne. 50 lat później przeprowadzono ponownie obszernie zakrojone naprawy. Odnowiono konstrukcję szkieletową, a od strony południowej dobudowano nowy przedsionek. Szczególną uwagę poświęcono restauracji malowideł. Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z dwu zachowanych tego typu obiektów w Europie. Posiada więc olbrzymią wartość historyczną i artystyczną. Po II. wojnie światowej Parafia Ewangelicka pod względem liczby wiernych bardzo się zmniejszyła. Około 120 parafian nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania kościoła. W ostatnich latach kilka mniejszych prac restauratorskich można było przeprowadzić dzięki finansowej pomocy kościelnej fundacji im. Gustawa Adolfa. W 1991 r. Ambasada Niemiecka sfinansowała częściowy remont dachu gontowego. W 1988 r. zainteresowało się kościołem Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie i przeprowadziło badania jego konstrukcji szkieletowej. Kierownik Centrum Manfred Gemer w ekspertyzie zwrócił uwagę na katastrofalny stan, w jakim znajduje się Kościół Pokoju i podał pierwsze wskazówki dotyczące konserwacji i restauracji. Jednak dopiero w 1991r. doszło do konkretnych rozmów między Parafią, Konserwatorem Generalnym, Konserwatorem Wojewódzkim, Uniwersytetem w Toruniu, niemieckim Federalnym Ministerstwem Badań i Technologii oraz Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków. Skutkiem tego niemieckie Federalne Ministerstwo Badań i Technologii w Bonn, Federalna Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie wyasygnowały poważne środki finansowe, dzięki którym możliwe jest prowadzenie w kościele prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich. Uwagę poświęcono nie tylko samemu kościołowi, jako niepowtarzalnej budowli historycznej, lecz również całemu Placowi Pokoju. Do znajdujących się tu obiektów należą: mur kościelny, dzwonnica, cmentarz, plebania, dom kościelnego, budynek byłego liceum ("Lutherheim"), dom wdów, prymariat, dom kantora i rendantura. Ważnym momentem w najnowszej historii Kościoła jest wpisanie tego obiektu 13 grudnia 2001 roku w Finlandii na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO. Jest to ogromna nobilitacja nie tylko dla samego obiektu, ale także dla regionu i całej Polski. źródło: strona internetowa Kościoła Pokoju w Świdnicy . /janusz50938

 • /foto/110/110750m.jpg
  1735
 • /foto/5456/5456833m.jpg
  1735
 • /foto/9071/9071420m.jpg
  1735
 • /foto/324/324163m.jpg
  1737 - 1752
 • /foto/431/431111m.jpg
  1737 - 1775
 • /foto/451/451002m.jpg
  1738
 • /foto/8359/8359580m.jpg
  1748
 • /foto/439/439831m.jpg
  1758 - 1765
 • /foto/354/354776m.jpg
  1840 - 1850
 • /foto/122/122602m.jpg
  1850 - 1899
 • /foto/6846/6846139m.jpg
  1852
 • /foto/9111/9111768m.jpg
  1852
 • /foto/242/242704m.jpg
  1880 - 1899
 • /foto/264/264002m.jpg
  1889
 • /foto/8411/8411874m.jpg
  1890 - 1897
 • /foto/9251/9251487m.jpg
  1895 - 1898
 • /foto/4190/4190016m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/305/305786m.jpg
  1896 - 1899
 • /foto/225/225939m.jpg
  1897 - 1899
 • /foto/301/301495m.jpg
  1898
 • /foto/3269/3269258m.jpg
  1898
 • /foto/7065/7065120m.jpg
  1898
 • /foto/137/137764m.jpg
  1899
 • /foto/169/169817m.jpg
  1899
 • /foto/213/213181m.jpg
  1899
 • /foto/5335/5335570m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/6791/6791035m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/151/151775m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6388/6388610m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/7123/7123523m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/7371/7371322m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/213/213059m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/225/225683m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6752/6752233m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/8958/8958239m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/168/168109m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/14/14673m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/225/225539m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/225/225540m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/238/238073m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/353/353129m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/14/14211m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/40/40823m.jpg
  1900 - 1944
 • /foto/143/143355m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/3961/3961506m.jpg
  1902
 • /foto/5514/5514963m.jpg
  1902
 • /foto/8976/8976157m.jpg
  1903
 • /foto/213/213063m.jpg
  1904
 • /foto/3855/3855840m.jpg
  1905
 • /foto/322/322431m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/269/269456m.jpg
  1906
 • /foto/3314/3314668m.jpg
  1906
 • /foto/185/185275m.jpg
  1909
 • /foto/3545/3545814m.jpg
  1910
 • /foto/7758/7758545m.jpg
  1910
 • /foto/213/213065m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/213/213055m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/213/213062m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/3550/3550710m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/3748/3748077m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/361/361836m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/8355/8355070m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/439/439829m.jpg
  1911
 • /foto/83/83924m.jpg
  1912
 • /foto/5852/5852414m.jpg
  1912
 • /foto/6791/6791006m.jpg
  1913 - 1915
 • /foto/6791/6791007m.jpg
  1913 - 1915
 • /foto/6344/6344859m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/282/282284m.jpg
  1916
 • /foto/3708/3708568m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/6791/6791002m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/6791/6791004m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/6791/6791005m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/213/213054m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/213/213061m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/360/360781m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/8658/8658327m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/299/299247m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/107/107928m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/28/28988m.jpg
  1921
 • /foto/108/108975m.jpg
  1925
 • /foto/5823/5823726m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/85/85402m.jpg
  1930
 • /foto/348/348209m.jpg
  1930
 • /foto/382/382141m.jpg
  1930
 • /foto/413/413629m.jpg
  1930
 • /foto/410/410301m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/4435/4435306m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6791/6791008m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6791/6791009m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/175/175010m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/431/431094m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3891/3891728m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/9003/9003814m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/414/414592m.jpg
  1935
 • /foto/416/416083m.jpg
  1935
 • /foto/451/451723m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/5461/5461556m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/372/372861m.jpg
  1935 - 1941
 • /foto/119/119998m.jpg
  1937
 • /foto/3482/3482628m.jpg
  1943
 • /foto/56/56372m.jpg
  1955 - 1960
 • /foto/377/377954m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/3442/3442577m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442579m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442580m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442581m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442582m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442583m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442584m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/3442/3442585m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/396/396659m.jpg
  1963
 • /foto/396/396660m.jpg
  1963
 • /foto/7757/7757237m.jpg
  1963
 • /foto/4703/4703729m.jpg
  1967
 • /foto/4703/4703989m.jpg
  1967
 • /foto/345/345792m.jpg
  1969
 • /foto/3657/3657509m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/438/438296m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/7008/7008220m.jpg
  1977
 • /foto/7008/7008222m.jpg
  1977
 • /foto/7008/7008227m.jpg
  1977
 • /foto/7008/7008231m.jpg
  1977
 • /foto/7008/7008234m.jpg
  1977
 • /foto/7680/7680368m.jpg
  1979
 • /foto/3853/3853953m.jpg
  1980
 • /foto/3853/3853963m.jpg
  1980
 • /foto/3854/3854057m.jpg
  1980
 • /foto/6344/6344950m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/185/185399m.jpg
  1981
 • /foto/3358/3358136m.jpg
  1987
 • /foto/3488/3488334m.jpg
  1987
 • /foto/127/127323m.jpg
  1998 - 2002
 • /foto/5879/5879706m.jpg
  2000
 • /foto/5936/5936795m.jpg
  2000
 • /foto/14/14257m.jpg
  2004
 • /foto/14/14258m.jpg
  2004
 • /foto/14/14259m.jpg
  2004
 • /foto/100/100329m.jpg
  2006
 • /foto/100/100332m.jpg
  2006
 • /foto/100/100333m.jpg
  2006
 • /foto/100/100334m.jpg
  2006
 • /foto/100/100335m.jpg
  2006
 • /foto/100/100336m.jpg
  2006
 • /foto/100/100337m.jpg
  2006
 • /foto/100/100338m.jpg
  2006
 • /foto/100/100339m.jpg
  2006
 • /foto/100/100341m.jpg
  2006
 • /foto/100/100342m.jpg
  2006
 • /foto/100/100343m.jpg
  2006
 • /foto/134/134500m.jpg
  2007
 • /foto/134/134777m.jpg
  2007
 • /foto/165/165910m.jpg
  2007
 • /foto/166/166355m.jpg
  2007
 • /foto/166/166356m.jpg
  2007
 • /foto/267/267961m.jpg
  2009
 • /foto/275/275304m.jpg
  2009
 • /foto/394/394731m.jpg
  2010
 • /foto/405/405616m.jpg
  2010
 • /foto/3995/3995745m.jpg
  2013
 • /foto/3995/3995746m.jpg
  2013
 • /foto/3995/3995747m.jpg
  2013
 • /foto/4399/4399060m.jpg
  2013
 • /foto/5223/5223235m.jpg
  2014
 • /foto/5437/5437222m.jpg
  2015
 • /foto/5445/5445364m.jpg
  2015
 • /foto/5698/5698977m.jpg
  2015
 • /foto/5749/5749480m.jpg
  2015
 • /foto/5738/5738284m.jpg
  2015
 • /foto/5738/5738290m.jpg
  2015
 • /foto/5740/5740133m.jpg
  2015
 • /foto/6183/6183252m.jpg
  2016
 • /foto/8348/8348390m.jpg
  2017
 • /foto/6840/6840934m.jpg
  2017
 • /foto/6840/6840935m.jpg
  2017
 • /foto/6976/6976405m.jpg
  2017
 • /foto/6979/6979101m.jpg
  2017
 • /foto/7000/7000873m.jpg
  2017
 • /foto/8030/8030231m.jpg
  2019
 • /foto/8030/8030232m.jpg
  2019
 • /foto/8030/8030233m.jpg
  2019
 • /foto/8030/8030261m.jpg
  2019
 • /foto/8347/8347097m.jpg
  2019
 • /foto/8347/8347101m.jpg
  2019
 • /foto/8348/8348842m.jpg
  2019
 • /foto/8348/8348851m.jpg
  2019
 • /foto/8356/8356596m.jpg
  2019
 • /foto/8357/8357120m.jpg
  2019
 • /foto/8994/8994934m.jpg
  2020
 • /foto/9190/9190706m.jpg
  2021
 • /foto/9194/9194317m.jpg
  2021
 • /foto/9196/9196184m.jpg
  2021
 • /foto/9197/9197878m.jpg
  2021
 • /foto/9232/9232905m.jpg
  2021
 • /foto/9232/9232912m.jpg
  2021

inne

Poprzednie: Kościół Pokoju w Świdnicy Strona Główna Następne: Brama główna